سه شنبه 28 اسفند 1397 - 13 رجب 1440 - 2019 مارس 19
مجله بهداشت جهان
شماره محصول :
قیمت محصول : 4,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 4,000 ریال
وزن محصول : 0 گرم
مشخصات
تاریخ انتشار: تابستان - پاییز 1365
شماره پياپي: 6
سال: 2
ISSN: 0252-5356
شماره: 2و3
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول: دکتر فرامرز ادیب زاده
سردبير:
ويراستار:
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: 60
فهرست: •برنامۀ گسترش ایمن سازی در جهان؛ •نقش سازمانهای غیردولتی در مراقبتهای اولیۀ بهداشتی؛ •تکنولوژی مناسب برای مراقبتهای اولیۀ بهداشتی؛ •پیشگیری از کوری؛ •تغذیه: حقایق و امیدها/ آلبرتو پرادیلا؛ •همکاری بین بخشی در مراقبتهای اولیۀ بهداشتی/ عالیه البنداری حماد؛ •آموزش عادات صحیح بهداشتی/ دونالد راید؛ •نبرد با اسهال؛ •مایع درمانی خوراکی و مداوای اسهال/ ماتورام سانتوشام و ریموند راید؛ •مرحلۀ از شیر گرفتن/ گرتل پلتو و مری لونگ اهو؛ •جایی که دارو کمکی نمی کند/ ابراهیم العربی؛ •مگر خدا به داد بیماران کهنسال برسد/ تلما چسترتون؛ •بیماریهای منتقله به وسیلۀ آمیزش/ سو آرمسترانگ؛ •هزینۀ بهداشت از کجا تأمین می شود؟/ لی هورارد؛ •بهداشت و نقش رسانه های گروهی/ جک لینگ؛ •غذا را در جای خنک نگهدارید/ وحدان؛ •حمایت از کودکان جهان؛ •مرگ در اثر زایمان؛ •واقعاً به چند دانشکدۀ پزشکی نیاز داریم؟؛ •اولین واکسن پیشگیری از حاملگی؛ •دامپزشکان در مصرف آنتی بیوتیکها زیاده روی می کنند؛ •خطر دود سیگار برای کسانی که سیگاری نیستند
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :