سه شنبه 28 اسفند 1397 - 13 رجب 1440 - 2019 مارس 19
مجله بهداشت جهان
شماره محصول :
قیمت محصول : 4,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 4,000 ریال
وزن محصول : 250 گرم
مشخصات
تاریخ انتشار: زمستان 1364
شماره پياپي: 4
سال: 1
ISSN: 0252-5356
شماره: 4
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول: دکتر فرامرز ادیب زاده
سردبير:
ويراستار:
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: 60
فهرست: •یادداشت سردبیر؛ •پایانی خوش برای آبله/ جان ویکت؛ •ایدز؛ •سیگار و سلامتی؛ •فشارهای زندگی/ دیوید جنکینز؛ •شیستوزو میاز/ کنث موت؛ •آلرژی/ ری پاترسون و آنتونی ریکه تی؛ •از تاریکی به روشنایی/ جی تندرا تولی؛ •مبارزه با سوءتغذیه؛ •وضعیت غذا در جهان/ دیوید براون؛ •پرستار خانواده/ هلن مک داول؛ •موقعیت کودکان جهان/ جیمز گرانت؛ •اولین نشانۀ تحول مهم/ آداوی لامبو؛ •سلامت خاورمیانه/ کیومرث ناصری؛ •مایع درمانی خوراکی؛ •کلیۀ کشورها ملزم شدند علیه ماگزیدگی برنامه ای تنظیم کنند؛ •تاریخ شمار اخطارهای آمریکا علیه سیگار؛ •فراوانی دندانهای کرم خورده در جهان سوم از کشورهای توسعه یافته نیز بیشتر شده است؛ •سمینار آلودگیهای محیط و کنترل آن؛ •گزروفتالمی با مصرف ویتامین آ رو به کاهش است؛ •مصری ها و نمک
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :