سه شنبه 28 اسفند 1397 - 13 رجب 1440 - 2019 مارس 19
مجله بهداشت جهان
شماره محصول :
قیمت محصول : 4,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 4,000 ریال
وزن محصول : 250 گرم
مشخصات
تاریخ انتشار: زمستان 1362
شماره پياپي: 1
سال: 1
ISSN: 0252-5356
شماره: 1
صاحب امتياز: مرکز نشر دانشگاهی
مدير مسئول:
سردبير:
ويراستار:
تحريريه:
مدير اجرايي:
تعداد صفحات: 56
فهرست: •سرمقاله؛ •سلامت و بهداشت/ دکتر نوذری- دکتر ناصری؛ •بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی/ دکتر کیومرث ناصری؛ •دهۀ آب سالم و بهسازی محیط/ دکتر محمود شریعت؛ •انقلاب بهداشتی در کوبا/ ترجمۀ مهندس عطاءالله نقیب حضرتی؛ •آموزش بهداشت برای همه: مسئلۀ همگانی/ ترجمۀ دکتر پوراندخت نوذری؛ •ایمن سازی/ دکتر مهدی سمسار یزدی؛ •کارگردان خردسال/ ترجمۀ دکتر داریوش پرویزپور؛ •انسانی دیگر/ ترجمۀ مهندس عطاءالله نقیب حضرتی؛ •دور باطل/ ترجمۀ دکتر کیومرث ناصری؛ •سرطان چیست؟ ترجمۀ دکتر عبدالکریم سهرابی؛ •عوامل شناخته شدۀ سرطانزا/ ترجمۀ دکتر عبدالکریم سهرابی؛ •کلیاتی دربارۀ پیشگیری و درمان/ دکتر منصور شمسا؛ •آموزش بهداشت، هاری، بیلارزیوز، مالاریا؛ •کزاز، جذام، بی ضرر کردن مواد شیمیایی، سنگاپور از مالاریا آزاد شد، بهای زندگی یک بچه، هشدار، چشمی در یخچال، سرطان
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :